Uncategorized


Buổi Quy Tụ Lịch Sử của Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân Việt Nam đã được tổ chức ở Phnom Penh

Ngày 1 tháng Bảy năm 2014 Bản Báo Cáo từ Phòng Tin Tức Campuchia Phnom Penh, Campuchia Buổi Quy Tụ Lịch Sử của Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân Việt Nam đã được tổ chức ở Phnom Penh Chỉ cách đây mười tháng ngắn ngủi, Lê Hữu Vượng, một … Continue reading


Vietnamese YSA

July1, 2014 Cambodian Newsroom Report Phnom Penh, Cambodia Historic Gathering of Vietnamese Young Single Adults held in Phnom Penh A short ten months ago Le Huu Vuong, a Vietnamese Young Single Adult member, who grew up 120 miles North of Hanoi had just joined The Church of Jesus Christ of … Continue reading


Trao Quyết định công nhận Ban Đại diện lâm thời Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam

Trao Quyết định công nhận Ban Đại diện lâm thời Giáo hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam (Google Translation to English) Sáng 30/5, tại Văn phòng làm việc của Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê … Continue reading


Church Reaches Milestone in Vietnam

Related: Announcement posted on the Vietnamese Government Committee for Religious Affairs website. Thông Báo trên trang Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam Deseret News Article : Vietnam gives local LDS leaders official recognition, legal status   Church Reaches Milestone in Vietnam HANOI, VIETNAM —  The Vietnamese government has officially recognized what … Continue reading