Daily Archives: May 31, 2014


Trao Quyết định công nhận Ban Đại diện lâm thời Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam

Trao Quyết định công nhận Ban Đại diện lâm thời Giáo hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việt Nam (Google Translation to English) Sáng 30/5, tại Văn phòng làm việc của Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê … Continue reading


Church Reaches Milestone in Vietnam

Related: Announcement posted on the Vietnamese Government Committee for Religious Affairs website. Thông Báo trên trang Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam Deseret News Article : Vietnam gives local LDS leaders official recognition, legal status   Church Reaches Milestone in Vietnam HANOI, VIETNAM —  The Vietnamese government has officially recognized what … Continue reading