Yearly Archives: 2013


Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – Tháng Giêng 2014

Thời Điểm Tốt Nhất để Trồng Cây Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Trong thời La Mã cổ xưa, Janus là vị thần của sự khởi đầu. Ông thường được diễn tả có hai khuôn mặt—một mặt nhìn lại quá … Continue reading