Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – Tháng Giêng 2014


Thời Điểm Tốt Nhất để Trồng Cây

UchtdorfDFApril08Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Trong thời La Mã cổ xưa, Janus là vị thần của sự khởi đầu. Ông thường được diễn tả có hai khuôn mặt—một mặt nhìn lại quá khứ, mặt kia nhìn về tương lai. Một số ngôn ngữ đặt tên tháng Giêng theo tên ông vì đầu năm là một thời gian để ngẫm nghĩ cũng như hoạch định.
Hàng ngàn năm sau, nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới tiếp tục một truyền thống lập quyết tâm cho năm mới. Dĩ nhiên, việc lập quyết tâm rất là dễ dàng—giữ được quyết tâm đó là một điều hoàn toàn khác.
Một người đàn ông đã lập một bản liệt kê dài về các quyết tâm cho Năm Mới, ông ta cảm thấy khá hài lòng về sự tiến triển của mình. Ông tự nghĩ: “Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ chế độ ăn uống của tôi, tôi đã không nổi nóng, tôi đã tiêu xài theo ngân sách, và tôi đã không phàn nàn dù chỉ một lần về con chó của nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay là ngày 2 tháng Giêng và tiếng đồng hồ báo thức mới vừa kêu và đã đến lúc tôi ra khỏi giường. Tôi cần có một phép lạ để giúp tôi vẫn giữ các quyết tâm của mình.”

Nhưng đôi khi những điều khác làm cho chúng ta chậm lại và làm cho chúng ta ngừng không tiến triển, gây ra những suy nghĩ và hành động không hữu ích làm cho chúng ta rất khó để bắt đầu.

[read more]