Người Mặc Môn tin gì?


Người Mặc Môn là tín hữu của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (không là Công Giáo hay Tin Lành). Chúng tôi tin Chúa Giê Su Ky Tô là con trai của Thượng Đế, là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của nhân loại.  Qua Ngài chúng ta có thể hối cải để được tha thứ các tội lỗi của mình và có tìm năng để sống mãi mãi trong vương quốc của Ngài.

 

Những Tín Điều của người Mặc Môn

Articles of Faith - Vietnamese