Sứ Điệp Của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – Tháng Tư 2014


Một Cái Neo Được Đặt Vững Chắc

UchtdorfDFApril08Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Cách đây không lâu, tôi có cơ hội để đi trên một con tàu lớn dọc theo bờ biển tuyệt diệu của Alaska, Hoa Kỳ. Trong khi vị thuyền trưởng chuẩn bị cho con tàu nghỉ qua đêm trong một vịnh hoang dã hẻo lánh, ông đã cẩn thận đánh giá vị trí và hoàn cảnh, chẳng hạn như trình tự của thủy triều, mực sâu của nước, và khoảng cách từ các chướng ngại vật nguy hiểm. Khi đã hài lòng rồi, ông bỏ neo để con tàu vẫn được an toàn và được giữ chắc tại một chỗ, cho các hành khách một cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của những tạo vật của Thượng Đế.

[read more]